นายกเหล่ากาชาด จ.ตรัง ร่วมเปิดศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มแกะสลักไม้เทพธาโร
นายกเหล่ากาชาด จ.ตรัง เปิดศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์