นายกเหล่ากาชาด จ.สระบุรี ร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยน
นายกเหล่ากาชาด จ.สระบุรี ร่วมตักบาตรเทโว