นายกเหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาหน่วยมณฑลทหารบกที่ 27 ครบรอบปีที่ 36
นายกเหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาหน่วยมณฑลทหารบกที่ 27 ครบรอบปีที่ 36