นายกกิ่งกาชาด อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ เปิดรับบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคม
นายกกิ่งกาชาด จ.นครสวรรค์ รับบริจาคโลหิต