นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดลำน้ำและคูคลอง บริเวณสะพานข้ามคลองแม่ข่า
นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดลำน้ำและคูคลอง