นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีทอดผ้าป่าแถว ในงานประเพณีเนื่องในวันสารทไทย
นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีทอดผ้าป่าแถว