นางอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ ออกงานช่วยกิจกรรมเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร
กิจกรรมเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร