พล.ท.นพ.อำนาจ บาลี เปิดกิจกรรม “ปลูกป่าชายเลน” เนื่องในวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล *
วันลดภัยพิบัติสากล

C-191013005035
C-191014009172
C-191015021016
Share