บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด มอบแผ่นหลังคาจากโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโพดุล
โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก