เหล่ากาชาด จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตและอวัยวะ ครั้งที่ 3 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
เหล่ากาชาด จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตและอวัยวะ

Share