ผู้ว่าราชการ จ.กาญจนบุรี เป็นประธานแถลงข่าวงานเทศกาลเห็ดโคน อัญมณีของดีบ่อพลอย และงานกาชาด ครั้งที่ 20
งานกาชาด จ. กาญจนบุรี

C-191010009162

Share