นายกกิ่งกาชาด จ.อุทัยธานี มอบถุงยังชีพตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ และขาดแคลน ประจำปี พ.ศ.2562
นายกกิ่งกาชาด จ.อุทัยธานี มอบถุงยังชีพ

Share