ประธานหอการค้า จ.สมุทรสาคร ให้การต้อนรับนายกเหล่ากาชาดจ.สมุทรสาคร ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่
หอการค้า ต้อนรับนายกเหล่ากาชาดจ.สมุทรสาคร

Share