ฟิลิป เวน มอบเงินจากการกิจกรรม ครบรอบ 43 ปี ฟิลิป เวน ให้แก่ฝ่ายอายุรศาสตร์ รพ.จุฬาฯ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์
ฟิลิป เวน มอบเงิน ให้รพ.จุฬาฯ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์