นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า

C-191008021052