ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18-29 ต.ค. 62

C-191008012168