เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา ร่วมกับจังหวัดนครปฐม จัดงาน “The Best of Nakhonpathom” วันส้มโอมณฑลนครชัยศรีและของดีจังหวัดนครปฐม นำรายได้มอบให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม

C-191008012156