นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี เปิดกิจกรรมซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้

C-191008009110
C-191008020104