แพร์-พิชชาภา พันธุมจินดา และแชมป์-นาธิป โพธิ์ทอง ร่วมงานการกุศล ยูเมะพลัส “ส่งต่อความห่วงใย” ปีที่ 7 ระดมทุนสนับสนุนงานวิจัยและรักษาโรคมะเร็งแก่ผู้ด้อยโอกาส ผ่านทางสภากาชาดไทย

C-191008005074
C-191008040084