ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “รถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย”

C-191008005063
C-191008009226