สำนักงานตลาด กทม. เชิญประชาชนร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ในโครงการ“หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเองเท่ากับให้โอกาสผู้ป่วย”

C-191008005021