รพ.หัวเฉียว จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตดวงตา และอวัยวะ
กิจกรรมบริจาคโลหิตโลหิตดวงตา และอวัยวะ