เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี สวนลุมพินี กรุงเทพมหานครจะดำเนินการปรับปรุงด้านกายภาพภายในสวนลุมพินี
สวนลุมพินี ดำเนินการปรับปรุง

Share