เหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเปิดสวนส่งเสริมสุขภาพ ในกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน ส่งเสริมสุขภาพ”
เหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด ร่วมงาน เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน ส่งเสริมสุขภาพ