นายกเหล่ากาชาด จ.มหาสารคาม พากราบไหว้ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์หลักเมือง ในรายการ “คุณนายจ่ายตลาด”
นายกเหล่ากาชาด จ.มหาสารคาม พากราบไหว้ศาลหลักเมือง

Share