บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) มอบเงินจากการจัดกิจกรรม “มิตซูบิชิ มอเตอร์ส วิ่งการกุศล” ครั้งที่ 2 ให้แก่ รพ.สมเด็จฯ เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี
มิตซูบิชิ มอเตอร์ส วิ่งการกุศล รายได้มอบให้รพ.สมเด็จฯ

Share