ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ยอมรับถูกข่มขู่ หลังทำงานต่อต้าน 3 สารพิษอันตราย พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส
ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

C-191003014013
C-191003040001
Share