กรีนเวฟ จัดมินิคอนเสิร์ต “น้ำใจ หลังน้ำลด” นำรายได้มอบให้ สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ช่วยประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม
มินิคอนเสิร์ต รายได้มอบให้ สนง.บรรเทาทุกข์ฯ

Share