นายกเหล่ากาชาด จ.นนทบุรี รับมอบเงินบริจาคจากกลุ่มโรงแรมริชมอนด์เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์
นายกเหล่ากาชาด จ.นนทบุรี รับมอบเงิน

Share