สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 จัดงานวิ่งการกุศล “ช่อง 8 ใคร ๆ ก็ Run Colorful In Park” มอบรายได้ส่วนหนึ่งให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ
วิ่งการกุศล “ช่อง 8 รายได้ให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ