ผู้บริหาร บจก. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) มอบเงินจากกิจกรรมวิ่งการกุศลให้ รพ.สมเด็จฯ
มิตซูบิชิ มอบเงินจากวิ่งการกุศลให้ รพ.สมเด็จฯ