ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวถึงสาเหตุที่ยังแบน 3 สารพิษไม่ได้ผ่านเฟซบุ๊ก
ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวถึงสาเหตุที่ยังแบน 3 สารพิษไม่ได้ผ่านเฟซบุ๊ก

C-191002040014