นายกเหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเปิดเทศกาลกินเจและสักการะ ฮุกโจวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเจเม้งเต็กเจตั๊ว
นายกเหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมเทศกาลกินเจ