กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่
กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค