นายกเหล่ากาชาด จ.ยโสธร ร่วมมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย
นายกเหล่ากาชาด จ.ยโสธร ร่วมมอบเงินช่วยเหลือ

Share