สภากาชาดไทย เชิญชมงานแสดงนิทรรศการวาดภาพเพื่อการกุศล “ได้บุญ ได้ภาพ” ครั้งที่ 2 รายได้สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.สมเด็จฯ
นิทรรศการวาดภาพเพื่อการกุศล “ได้บุญ ได้ภาพ”

Share