นายกเหล่ากาชาด จ.นนทบุรี รับมอบเงินจากกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์

C-190929005027