กิ่งกาชาด อ.เชียงคำ จ.เชียงราย มอบสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม

C-190928012116