ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช แถลงจัดงาน“ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และงานกาชาดประจำปี 2562” ระหว่างวันที่ 22 ก.ย.-1 ต.ค. 62

C-190928012067
C-190928014049