นายกเหล่ากาชาด จ.ปทุมธานี มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ในโครงการมอบทุนการศึกษาของเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2562
นายกเหล่ากาชาด จ.ปทุมธานี มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน