พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
พระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัย