เหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี มอบแว่นสายตา ในโครงการมอบแว่นสายตา สำหรับประชาชนและนักเรียน ประจำปี 2562
เหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี มอบแว่นสายตา
ในโครงการมอบแว่นสายตา สำหรับประชาชนและนักเรียน ประจำปี 2562

Share