นายกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ที่ ต.เซกา อ.เซกา
(4)C-190927020059

Share