สนง.จัดหารายได้ ประกาศเปิดเช่าพื้นที่ร้านค้าในงานกาชาดประจำปี 2562
เปิดเช่าพื้นที่ร้านค้าในงานกาชาดประจำปี 2562