ผวจ.อำนาจเจริญ มอบถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
ผวจ.อำนาจเจริญ มอบถุงยังชีพพระราชทาน