เหล่ากาชาด จ.เชียงราย ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานสามผู้กล้า เพื่อระลึกถึงคุณความดี
เหล่ากาชาด จ.เชียงราย ประกอบพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถาน

Share