โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ มอบรายได้จากการขายบัตรในงาน “เวิร์ด กูร์เมด์ เฟสติวัล” สมทบกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อช่วยเหลือการติดเอดส์ สภากาชาดไทย
กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อช่วยเหลือการติดเอดส์ สภากาชาดไทย