บมจ.สหวิริยาสตีล อินดัสตรี (เอสเอสไอ) มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอีสาน ผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
(เอสเอสไอ) มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม