ผู้ว่าฯ จ.อุบลราชธานี เป็นตัวแทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ผู้ประสบภัย
ผู้ว่าฯ จ.อุบลราชธานี เป็นตัวแทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ผู้ประสบภัย