บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบเงินบริจาคและผลิตภัณฑ์สนับสนุนกิจกรรมแข่งขันแรลลี่การกุศล รวมใจให้กาชาดครั้งที่ 18
เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น มอบเงินบริจาค